Sådan bruger du lydkommentarer

Sådan bruger du lydkommentarer

Med Fejlretter er det muligt at indtale mundtlig feedback til eleverne.

Highlight blot et eller flere ord i elevens aflevering og vælg ”Opret lydkommentar” i Fejlretters menu. Du kan også gemme lydkommentarer og indsætte som del af dine faste retteknapper.

Hvis du fx ønsker at indtale en god, fyldestgørende forklaring som flere elever kan få glæde af, kan du lægge lyden ind som en del af en retteknap. Her skal du blot vælge ”Indtal lydkommentar” under redigering af dine eksisterende retteknapper (eller i forbindelse med oprettelsen af nye retteknapper).

Kom godt i gang med Fejlretter.